Hlavní sránka

Náplň naší činnosti je v oboru automobilového i tradičního strojírenského průmyslu ve třech vzájemně souvisejících oblastech – CAD konstrukce, výroba a podpora výroby.

Hlavní ideou našeho snažení je budování dlouhodobých vztahů se zákazníkem na základě vzájemného partnerství. Je nám ctí, že jsme nalezli zákazníky, jenž tuto ideu sdílí s námi.

Konstrukce 

Služby CAD- 3D modelování
- konstrukční práce
- úpravy a analýzy CAD dat
- vizualizace a rendering
- inverzní inženýrství

 

Výroba 

Zaměřujeme se především na výrobu cubingů, kontrolních, zkušebních a montážních přípravků.Kontrolní přípravky jsme schopni osazovat průmyslovou senzorikou pro měření veličin (laserové odměřování délky, měření času, síly, hmotnosti). Montážní přípravky lze osadit senzory přítomnosti a polohy montovaných dílů – systémy POKA-YOKE. 

Podpora výroby 

Služby podpory výroby využívají zákazníci jenž nemají vlastní CAD pracoviště, popř. volné kapacity na správu vlastních projektů.Jedná se především o-softwarovou podporu výroby
- organizační a administrativní správu projektů
- součinnost při zástavbových zkouškách a optimalizaci

 

 

Prezentace